Publicatie: Veldwerk in tijden van corona

Veldwerk: natuur zien in het echt, voelen, leren kijken, oog krijgen voor afmetingen in ruimte en tijd, voor variatie en variabiliteit op grote tot heel kleine schaal; plannen, organiseren. Lastig met corona? Het magazine Geo.brief bracht in kaart welke tools en methoden er zijn op universiteiten in Nederland.

De Geo.brief is een gezamenlijke uitgave van het KNGMG en het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Het Koninklijk Nederlands Geologisch (en) Mijnbouwkundig Genootschap is de overkoepelende organisatie van aardwetenschappers en studenten aardwetenschappen in Nederland.

Snelle IT-ontwikkelingen door corona

Het magazine schrijft over veldwerk en corona. “Het lijkt er dus op dat, versneld door de pandemie, virtuele methoden en technieken zich een permanente plaats hebben veroverd in het werkveld. Door snelle IT-ontwikkelingen en de toenemende populariteit is de verwachting dat verdere nieuwe mogelijkheden op het vlak van virtueel veldwerk zich in hoog tempo zullen aandienen”, schrijven auteurs Anne Pluymakers en Annemieke van den Beukel.

Show en tell veldwerk excursies

Ook Peek wordt genoemd in de uitgave. “Met Peek, een app ontwikkeld door Teun Vogel van Wageningen Universiteit (WUR), gaat een gebruiker wel fysiek het veld in, maar krijgt daarbij hulp van een virtuele veldwerkbegeleider.

Docenten kunnen op een kaart een excursie klaarzetten met GPS-gestuurde vragen. Studenten kunnen die in eigen tijd – en dus corona-proof! – lopen. Studenten kunnen daarnaast ook zelf excursies ontwerpen, en klaarzetten voor familie en vrienden. Peek werkt met vragen waarin foto’s en filmpjes zijn opgenomen, die pas beschikbaar zijn als de student op de juiste GPS-coördinaten aankomt. Dit kunnen multiple choice vragen zijn of open vragen, waarbij antwoorden getypt kunnen worden, maar die ook (geannoteerde) foto’s en filmpjes kunnen bevatten. Het functioneert eigenlijk als een ‘lokale podcast’.

Studenten kunnen naar buiten, de docent kan in een video alsnog bepaalde kenmerken van het landschap aanwijzen en bespreken – perfect voor “show en tell” type veldexcursies dus. Inmiddels heeft Wageningen Universiteit de app standaard opgenomen in het rijtje beschikbare tools voor docenten.”

Veldwerk en corona: veilig op pad

Meer tips over veldwerk en corona? In onze eerdere blog Excursie: ondanks corona veilig op pad geven we meer tips en een korte uitleg over de Peek app.

Download het artikel over Peek