Peek als onderzoeksinstrument: data verzamelen over de bijdrage van bomen aan de wijk

Jongeren en ouderen activeren erop uit te gaan in hun buurt én tegelijkertijd data verzamelen voor onderzoek: onderzoekers van Wageningen Research (Business Unit Agrosysteemkunde) zetten hier de Peek app voor in.

Iedereen weet dat het op een warme dag prettiger is in de schaduw van een boom, maar daarmee is niet direct bekend hoe groot de bijdrage van de boom werkelijk is. Harde cijfers over het functioneren van bomen ontbreken. Onderzoekers van Wageningen Research zijn op zoek naar indicatoren die deze waarde het best kunnen uitdrukken. In een recent onderzoek zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) geselecteerd en in vier Nederlandse gemeenten getest. Als instrument voor het verzamelen van data is de software van Peek ingezet.

“De lesstof ging meer leven”

Het vakblad ‘Tuin en Landschap’ schreef een artikel over het onderzoek en de bijdrage van Peek. In het artikel (hieronder te downloaden) is te lezen hoe er een leuke, interessante en uitdagende excursie is opgezet in Peek, die door onder andere basisschoolleerlingen wordt gevolgd. Leerkrachten zijn enthousiast: “De app leverde hen een mooie buitenactiviteit op, waardoor de lesstof over bomen voor de leerlingen meer ging leven. De app bleek daarbij geschikt voor alle leeftijden en opleidingsniveaus”.

Leuk, leerzaam én nuttig

Een leuke en aantrekkelijke excursie voor je doelgroepen is een pré, maar vervolgens is het (in deze casus) natuurlijk van belang dat dit ook relevante informatie oplevert voor het onderzoek. Daarom werd de leerlingen óók gevraagd of ze tevreden zijn over het soort bomen en over de vogels en andere dieren die deze bomen aantrekken. Vindt de leerling dit belangrijk én is hij of zij tevreden, dan voorziet de boom in deze dienst. Vindt de leerling het wel belangrijk, maar is hij of zij niet tevreden, dan kunnen de gemeente en de groenvoorziener overwegen om wijzigingen aan te brengen in het groenplan, zodat dit beter past bij de behoefte van de burger. Zo levert de informatie via de app concreet input voor de KPI’s van stadsbomen.

Peek app als event recorder

Het artikel benoemt ook dat Peek gebruikt kan worden als ’event recorder’. “De resultaten van de excursie geven een goed beeld van wat de leerlingen waar doen. Ook hierop kan lokaal beleid worden afgestemd. Net zoals een jaarlijkse vogel- of vlindertelling kan de app worden ingezet om te zien of bomen in bepaalde wijken bijdragen aan buiten bewegen en ontmoeten.

Deze gegevens kunnen in de toekomst in een dashboard worden ingevoerd, waarmee inzichtelijk wordt onder welke omstandigheden bomen (soort, hoeveelheid, plaatsing ten opzichte van speeltoestellen/ banken en dergelijke) bijdragen aan bewegen en ontmoeten buiten, onder en bij bomen.

Net als andere apps vraagt dit om actieve communicatie naar de gebruikersgroepen. Het is niet zo dat de kinderen de app snel meerdere keren gaan gebruiken. Hiervoor moet een momentum gecreëerd worden vergelijkbaar met andere apps en digitale tours. Voordeel is dat hiervoor landelijke formats kunnen worden ontwikkeld. Zo kan in vergelijking tot lokale initiatieven toch in relatief korte tijd een indruk worden gekregen van hoe bomen presteren in het sociale domein.”

Databeheer in Peek

Resultaten van een excursie zijn, ook als het om grote hoeveelheden (onderzoeks)data gaat, gemakkelijk toegankelijk in My Peek. In My Peek is de data rechtstreeks te bekijken in een dasbhoard, en daarnaast kan er gemakkelijk een export worden gemaakt om de data in bijvoorbeeld Excel of PowerBI te beheren. Wil je weten hoe je Peek kunt inzetten bij jouw onderzoek op? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie